Author Archives: admin

IMG_5107

วิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ภูวนารถ กตปุญโญ จากศูนย์วิปัสสนา

วิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ภูวนารถ กตปุญโญ จากศูนย์วิปัสสนา นานาชาติวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฎ์ บรรยายธรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและผุ็มาร่วมงานครบรอบ 1 ปีของมูลนิธิฯ

Read more →
16729433_1321599711232567_3228767094718458440_n

วิปัสสนาจารย์ ดร.พระปลัดปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ธัญบุรี ปทุมธานี

วิปัสสนาจารย์ ดร.พระปลัดปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ธัญบุรี ปทุมธานี  

Read more →
14991811_1218430294882843_3356263622210011487_n

ปฏิบัติธรรม ภาวนาและเจริญสติ แผ่เมตตา ถวายผ้าป่า ตั้งองค์กฐินถวายวัดวังตอตั้ง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ปฏิบัติธรรม ภาวนาและเจริญสติ แผ่เมตตา ถวายผ้าป่า ตั้งองค์กฐินถวายวัดวังตอตั้ง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ณ โพชฌงค์ธรรมสถาน ระหว่าง วันที่ ๔ ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more →
02-8533818 , 0908892520