Author Archives: admin

สมเด็จวัดระฆัง ( ผสมแร่ทองคำ บางสะพาน ) พิมพ์ใหญ่ องค์สุวรรณหงษ์1

พระสมเด็จ เนื้อทรายทอง องค์สุวรรณหงส์ พิมพ์ใหญ่

  พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทอง ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน เขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสม            ในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ” แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก, หน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จจะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม             นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงวรรณะของพระสมเด็จฯ ในหน้า 465  ในข้อ 6. […]

Read more →
สมเด็จวัดระฆัง ( ผสมแร่ทองคำ บางสะพาน ) พิมพ์ปรกโพธิ์1

พระสมเด็จ เนื้อทรายทอง พิมพ์เกศบัวตูม องค์สุวรรณภูมิ

  พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทอง ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน เขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสม            ในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ” แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก, หน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จจะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม             นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงวรรณะของพระสมเด็จฯ ในหน้า 465  ในข้อ 6. […]

Read more →
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม1

พระสมเด็จ เนื้อทรายทอง องค์สุวรรณชาด พิมพ์ฐานแซม

          พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทอง ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน เขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสม            ในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ” แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก, หน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จจะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม             นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงวรรณะของพระสมเด็จฯ […]

Read more →
12788915_1042575205801687_406760348_o

พระสมเด็จ เนื้อทรายทองคำ องค์มีหน้ามีตา พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน เขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสม            ในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ” แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก, หน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จจะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม             นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงวรรณะของพระสมเด็จฯ ในหน้า 465  ในข้อ 6. เนื้อพระสีก้านมะลิ   […]

Read more →
IMG_5419

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุนแก่เด็กนักเรียนยากจนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุนแก่เด็กนักเรียนยากจนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  (ดารานักแสดง พิธีกร ผู้จัดละครช่อง 7 สี)      เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือเด็กบ้านความหวังเมตตา อ.องครักษ์ จ.นครนายก (จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท)​

Read more →
IMG_5293

คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

Read more →
02-8533818 , 0908892520