408895628_3586172831698530_5382607408498793561_n

กิจกรรม “วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” ครบรอบ 9 ปี

 “ครบรอบ 9 ปี สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”

วันมาฆบูชา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  

 1. บริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาพระอาพาธให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
 2. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 3. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 4. ทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริเวณหทัยราษฎร์
 5. บริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงวัยที่ขาดผู้อุปการะดูแล
 6. สมทบทุนถวายปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และศาลาการเปรียญแก่วัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
************************************************
 • กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พระใบฏีกาวิษณุ เจ้าอาวาสวัดแจ้งลำหินเและพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 11 รูป

IMG_8601

409079814_3586172118365268_4179457373575885842_n

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_277

 • พระมหายาจินต์  ธมมธโร เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดดุสิตาราม และพระมหาวิษณุ วัดไทยลอนดอน ประเทศอังกฤษบรรยายธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงาน  /ดร.จวน คงแก้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯ (อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง) กล่าววัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  และรายงานผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ และกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนให้ความช่วยเหลือร่วมทำบุญกับมูลนิธิฯ ฟังธรรมบรรยายโดยพระวิปัสนาจารย์
LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_278 LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_279
 • ดร.แอน สิเรียม และคุณแม่ดร. จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) /น.ต.จริยา ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาพระอาพาธให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯโดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

408895628_3586172831698530_5382607408498793561_n

 •    ทนายพิไชย  รัตนธรรม ผู้บริหารสำนักงานปรึกษาด้านกฏหมายพิไชยนิติ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และภรรยา เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แะละนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_213

 • ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคุณนายกัลยากรณ์ กล่อมจิตต์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_206

 • ดร.แอน สิเรียม และแองเจร่า ภักดีดำรงฤทธิ์ (น้องสาวคุณแอน สิเรียม) เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

408905402_3586172778365202_663842272411091434_n

429981982_3586172125031934_4668817560984307086_n

 • ดร. จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนาวาตรีหญิงจริยา ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

429942614_3586172768365203_5871652759925287731_n

429977516_3586172875031859_7163534481443590606_n

 • นาวาเอก (พิเศษ) มนตรี โสภา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คณะกรรมการมูลนิธิฯ  เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_176

 • กำนันชวดล เทืองน้อย อดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_197

 • อาจารย์ประยูร สังข์ยุทธ์ อดีตที่ปรึกษากองพิธี สำนักราชวัง  เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_119

 • คุณวงษ์วิศว์ ธรรมชุตาภรณ์  เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_79

 • ท่านวีรชัย ชอบแต่ง อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_159

 • พล.ต.ต.มณฑล ทิพย์จันทร์และท่านศจี ทิพย์จันทร์/นายแพทย์นัฐนนท์ พลากรกุล/ดร.พลพจน์ เชาว์วิวัฒน์ /พตอ.ทรงธรรม ศรีกาญจนา และคณะผู้ประนีประนอมสำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

LINE_ALBUM_ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันมาฆะ 24-02-67_240226_127

 • กิจกรรมสันทนาการ แจกของขวัญเด็ก และการแสดงมายากล โดยวิทยากรรับเชิญ ท่านประเสริฐ อชินีทองคำ ผู้ประนีประนอมสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ให้คำปรึกษาคลินิคจิตสังคม ศาลอาญา มีนบุรีและศาลจังหวัดธัญบุรี

E649F255-73A6-46C7-A17C-1475F052E742

IMG_8132


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520