274026741_2502972693172351_1499867517392187133_n

“สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” ครบรอบ 7 ปี

วันมาฆบูชา  พุทธ์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

         ดร. จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท และมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด โดยมีพญ.นิพา สกลไชย แพทย์โรงพยาบาลแกลง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงเป็นตัวแทนรับมอบ
274026741_2502972693172351_1499867517392187133_n
   “ครบรอบ 7 ปี สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”
  1. บริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
  2. บริจาคสมทบทุน   ” กองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานฯ ” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
  3. มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนโรงเรียนแกลง ”วิทยสถาวร” จ.ระยอง
  4. มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
  5. มอบทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมชุมชนถนนหทัยราษฎร์ – นิมิตรใหม่
  6. ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโสธร วัดแจ้งลำหิน
************************************************
          ดร.จวน คงแก้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯ (อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง) กล่าววัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  และรายงานผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ และกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนให้ความช่วยเหลือทำบุญร่วมกับมูลนิธิฯ

IMG_8377

    
        นาวาเอกมนตรี โสภา รน. คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมูลนิธ์ฯบริจาคสมทบทุน   ” กองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานฯ ” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและคณะเป็นตัวแทนรับมอบ

IMG_8440

274235109_2733764820264125_1096201865398896026_n

         ทนายพิไชย  รัตนธรรม ผู้บริหารสำนักงานปรึกษาด้านกฏหมายพิไชยนิติ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนโรงเรียนแกลง ”วิทยสถาวร” จ.ระยอง จำนวน 50 ทุนๆละ 1,000 บาท รวม 50,000 บาท

IMG_8446

     

  – พิธีมอบทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมชุมชนถนนหทัยราษฎร์ – นิมิตรใหม่ / ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโสธร วัดแจ้งลำหิน

          ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นตัวแทนมอบทุนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

350396

 

              พตอ.ธนกฤต ไชยจารุวุฒิ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนฯ

IMG_8412

 

                 

               – มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

350398

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520