DSCF2387

ครบรอบ 5 ปีวันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม

ครบรอบ 5 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

DSCF2309

1) บริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก” โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท
2) ถวายปัจจัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแจ้งลำหิน
2) มอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่
  • โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท
  • โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

DSCF2379

ดร.จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ และดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ ร่วมพิธีงานครบรอบ 5 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก” โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท โดยดร.จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์และดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และโรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมสันทนาการ จับรางวัลและแจกของขวัญแก่นักเรียน
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520