• ครบรอบ 5 ปี
  • ครบรอบ 4 ปี ประมวลภาพ
  • งานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิ ปี 2561
  • ครบรอบ 2 ปี พ.ศ.2560
  • ครบรอบ 1 ปี ปี 2559
  • วันสถาปนามูลนิธิ ปี 2558
  • สมบัติผลัดกันชม 7 แบบ
โปสเตอร์พระ

ปาฎิหารย์! “พระสมเด็จต้นแบบ”

ทำบุญ 999 บาท มอบทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สีพิกุลแห้ง   “มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสยาม”  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย ในหน้า 466  ในข้อ 12. เนื้อพระสีพิกุลแห้ง ( เมจกวรรณะ – Burnt siena white ) เป็นวรรณะที่กระเดียดมาทางน้ำตาลคล้ำอ่อน เจือด้วยวรรณะมอนวล จะมีผิวแป้งโรยพิมพ์นวลเป็นฝ้าบางๆ จับอยู่ภายนอก  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ด้านหน้า (แบบ1 สีพิกุลแห้ง) พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง  (แบบ1 สีพิกุลแห้ง) ******************************************************************************* ทำบุญ 999 บาท รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทรายทอง           พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองเนื้อเก้า  ( แร่ทองคำบางสะพาน ทองนพเก้า […]

Read more →

“เนื้อกระแจะจันทร์”

มรดกล้ำค่าในแผ่นดินสยาม  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย”                 หน้า 420 กล่าวถึงเนื้อกระแจะจันทร์ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับเนื้อเกสรดอกไม้และก็มิได้หมายถึงเป็นเนื้อที่เตรียมมาจากแป้งกระแจะจันทร์ แต่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดและกอปรด้วยอิทธิวัสดุวรรณะหม่นคล้ำผสมอยู่มาก ทำนองลักษณะของแป้งกระแจะจันทร์ซึ่งปรุงด้วยผงไม้หอมหลากหลายชนิดจึงมีวรรณะหม่นคล้ำกว่าแป้งธรรมดา  สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  (ด้านหน้า) สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  (ด้านหลัง)  สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  (ด้านหน้า)  สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  (ด้านหลัง)  *********************************************************                    ความซึ้ง จัดว่าเป็นมูลฐานลักษณะอันเด่นที่สุดของเนื้อประเภทนี้หรือกล่าวได้ว่าเป็นเนื้อที่มีความซึ้งจัดที่สุด อนุภาคอิทธิวัสดุและมงคลวัสดุต่างๆ วรรณะหม่นคล้ำ คลุกเคล้าแผ่กระจายตลอดส่วนกว้างและเรียงรายซ้อนตัวกันลงไปทางส่วนลึกของเนื้อทำให้เกิดมิติที่สามที่งามซึ้ง จักษุสัมผัสจะประจักษ์ถึงละอองมวลสารเหล่านี้มีวรรณะต่างๆ เช่น พิกุลแห้ง เหลืองหม่น และน้ำตาลคล้ำสลับกับเนื้อปูนของเถ้าธูป เป็นต้น       […]

Read more →
IMG_1149

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม   ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน 1) บริจาคสมทบทุนโครงการใจถึงใจ ไอซียู สู่โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท และบริจาคสมทบทุนพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี 2) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนชำนาญสามัคคี  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา […]

Read more →
ทำบุญหลักร้อย รับพระหลักล้าน

“สมบัติผลัดกันชม”

มรดกล้ำค่าในแผ่นดินสยาม  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย         หน้า 406 กล่าวถึงการลงรักทองเก่า พระสมเด็จฯ มีจำนวนมากพอสมควรทีเดียวที่ได้รับการลงรักเก่าทองเก่า  หมายความว่า เป็นรักและทองที่ปิดและลงมาตั้งแต่เดิม หรือในสมัยใกล้เคียงการสร้าง        การลงรักเก่าทองเก่า สืบเนื่องมาจากคตินิยมโบราณ ในการลงรักปิดทองพระพุทธประติมากรรม โดยถือว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายของกรรมวิธีการสร้างพระ ตามอุดมคติที่ว่า พระพุทธฉวีมีวรรณะผุดผ่องดังทองชมพูนุท ********************************************************* “สมบัติผลัดกันชม” พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ลงรักปิดทอง        “รักเก่าน้ำเกลี้ยง”  เป็นรักเก่าดั้งเดิม ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ลงไว้ตั้งแต่สมัยการสร้าง การปรากฏตัวของรักเก่าชนิดนี้ จะต้องมีทองเก่าฉาบอยู่ข้างหน้าเสมอ เป็นการลงรักปิดทองที่เรียกว่า ” รักเก่า ทองเก่า “  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   ลงรักปิดทอง      “แผ่นทองคำเปลว“ ที่ติดองค์พระค่อนข้างจะบริสุทธิ์ แม้อายุกว่าร้อยปี สีทองคำยังเหลืองอร่าม ดูงดงามมาก ถึงแม้ว่าจะมีรอยเหี่ยวย่นและรอยปริแตก สีก็ยังสดใสสวยงามมาก […]

Read more →
5555

มรดกแห่งสยาม / ลงรักปิดทองคำแผ่น

บริจาค 5,000 บาท ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับมอบพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทองคำแผ่น     “มรดกล้ำค่าในแผ่นดินสยาม”  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย”                 หน้า 406 กล่าวถึงการลงรักทองเก่า พระสมเด็จฯ มีจำนวนมากพอสมควรทีเดียวที่ได้รับการลงรักเก่าทองเก่า  หมายความว่า เป็นรักและทองที่ปิดและลงมาตั้งแต่เดิม หรือในสมัยใกล้เคียงการสร้าง                การลงรักเก่าทองเก่า สืบเนื่องมาจากคตินิยมโบราณ ในการลงรักปิดทองพระพุทธประติมากรรม โดยถือว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายของกรรมวิธีการสร้างพระ ตามอุดมคติที่ว่า พระพุทธฉวีมีวรรณะผุดผ่องดังทองชมพูนุท                                 ด้านหน้า พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   ลงรักปิดทองคำแผ่น  ด้านหน้า พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   ลงรักปิดทองคำแผ่น  ด้านหน้า […]

Read more →
5

เปิดกรุ! สมเด็จวัดระฆัง ลงรักปิดทอง

บริจาค 3,000 บาท ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับมอบพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ลงรักปิดทอง   “สวย ล้ำค่า ทันยุค”  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย”                 หน้า 406 กล่าวถึง  “แผ่นทองคำเปลว“ ที่ติดองค์พระค่อนข้างจะบริสุทธิ์ แม้อายุกว่าร้อยปี สีทองคำยังเหลืองอร่าม ดูงดงามมาก ถึงแม้ว่าจะมีรอยเหี่ยวย่นและรอยปริแตก สีก็ยังสดใสสวยงามมาก แต่ถ้าส่วนผสมของทองคำเปลวไม่บริสุทธิ์ผสมด้วยตะกั่วเมื่อเวลาผ่านไปก็จะหมองคล้ำลงจนเกือบดำเห็นเป็นประกายสีทองคำเล็กน้อยเท่านั้น                  หน้า 459 กล่าวถึง “การลงรักทองเก่า”  ซึ่งหมายถึงเป็นการปฎิบัติต่อพระในระยะแรกๆ เมื่อสร้างเสร็จ และเมื่อเนื้อรักบางๆ ที่ฉาบเนื้อพระได้ล่อนหลุดออกจากผิวเนื้อไปแล้ว ถ้าหากว่าเป็นประเภทเนื้อหนึกนุ่ม เนื้อก็จะดูดเอาวรรณะของรักซาบซึมลงไปใต้ผิวเนื้อด้วย ทำให้วรรณะของพระหม่นคล้ำจัดขึ้น และนอกจากนั้นเศษรักเก่าทองเก่ายังติดอยู่ตามซอก ทำให้วรรณะของพระเด่นงามขึ้นอีกเป็นอันมาก  ด้านหลังแบบหลังเรียบ   (แบบที่ 1) “ริ้วรอยธรรมชาติด้านหลัง” […]

Read more →
IMG_2642

ครบรอบ 3 ปี “สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”

” มอบทุน 350 ทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม “ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน กีฬา ฯลฯ แก่ตัวแทนโรงเรียน  ในวาระครบรอบ 3 ปี ” สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน ” วันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้พิพากษาและผู้มอบทุนมา ณ โอกาสนี้ คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านณพนันท์  เพ็งมาก ท่านปุญชรัสมิ์  วราพงศ์พิศาล  ท่านพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ ท่านสมจิตร์  ปอพิมาย  ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ท่านวราเชน  ชูพงศ์ คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ท่านมณีรัตน์    พันธุ์โกศล  ท่านปรัชญา  อยู่ประเสริฐ   ท่านคมกริช  ภัทรพิทักษ์   ท่านสุชาดา  โมกยมรรคกุล คณะผู้พิพากษาศาลอุาญา ท่านคมกริช  วรรณไพบูลย์    (รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้) ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ (ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์) ท่านวินัย  […]

Read more →
พระสมเด็จองค์เจ้ากรม4

พระสมเด็จวัดระฆัง องค์เจ้ากรม

พลเอก นพดล โชติศิริ อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหารและที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรายทองคำ                 พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองเนื้อเก้า  ( แร่ทองคำบางสะพาน ทองนพเก้า ) ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ”แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จ จะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 […]

Read more →
พระสมเด็จองค์ผู้การมนตรี

พระสมเด็จวัดระฆัง องค์ผู้การ

นาวาเอก (พิเศษ) มนตรี  โสภา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรายทองคำ                 พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองเนื้อเก้า  ( แร่ทองคำบางสะพาน ทองนพเก้า ) ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ”แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จ จะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ […]

Read more →
พระสมเด็จองค์พลเรือตรี วุฒิศักดิ์

พระสมเด็จวัดระฆัง องค์นายพลเรือ

พลเรือตรี วุฒิศักดิ์ คงนาวัง ประธานกรรมการกิจการสโมสร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรายทองคำ                    พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองเนื้อเก้า  ( แร่ทองคำบางสะพาน ทองนพเก้า ) ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ”แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จ จะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง […]

Read more →
02-8533818 , 0908892520