• ครบรอบ 6 ปี โปรโมท มอบอุปกรณ์การแพทย์
  • ครบรอบ 5 ปีมูลนิธิ
  • ครบรอบ 4 ปี ประมวลภาพ
  • งานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิ ปี 2561
  • ครบรอบ 2 ปี พ.ศ.2560
  • ครบรอบ 1 ปี ปี 2559
  • วันสถาปนามูลนิธิ ปี 2558
  • สมบัติผลัดกันชม 7 แบบ
โปสเตอร์รวมสมเด็จ

มหัศจรรย์!!! 1 ทุน : 1พัน : 1องค์

 โครงการ ” มอบทุนการศึกษา 1 ทุน บริจาค 1 พันบาท รับพระสมเด็จ 1 องค์ “ ในวาระครบรอบ ๖ ปี “สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” วันมาฆะบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระสมเด็จฯ  ถึงวันมาฆะบูชานี้เท่านั้น ( หรือ จนกว่าพระที่มีอยู่จะหมดไป ) ************  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย”             หน้า ๑๗๒ ท่านเจ้าคุณพระธรรมถาวรอธิบายว่าเหตุที่พระสมเด็จฯ จะขึ้นชื่อลือกิตติคุณ จนมีผู้นิยมเลื่อมใสกันเป็นอันมากนั้น ก็เนื่องด้วยเมื่อปีระกา (พ.ศ. ๒๔๑๖) หลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ สิ้นแล้วได้หนึ่งปี ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองไทย ซึ่งเรียกว่า ‘ปีระกาป่วงใหญ่’ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ไปเข้าฝันชาวบางช้างว่า การแก้ไขป่วงครั้งนี้ ให้อาราธนาพระสมเด็จฯ สรงน้ำ ทำประสะน้ำมนต์ […]

Read more →
โปสเตอร์พระกริ่งใหม่

ปาฏิหาริย์ !! พระกริ่งปวเรศ

บริจาค 1 หมื่น รับพระกริ่งปวเรศ 1 องค์  ” ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับพยาบาลเพื่อมาปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU “ ในวาระครบรอบ 6 ปี “สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” วันมาฆะบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 รับพระกริ่งปวเรศ  ถึงวันมาฆะบูชานี้เท่านั้น ( หรือ จนกว่าพระที่มีอยู่จะหมดไป ) ************ พระกริ่งปวเรศ           ในหนังสือตำนานพุทธเจดีย์ว่า พระกริ่งที่สร้างขึ้นทุกองค์เป็นพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตทั้งสิ้น และความเชื่อที่ว่าพระไภษัชยคุรุนั้น มีอำนาจพุทธานุภาพทำให้ผู้ที่บูชาหายจากความเจ็บป่วยไข้และพ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง พระกริ่งปวเรศ มหาเศรษฐี สัมฤทธิ์เดช แบบ A-1  (ภาพประกอบ)       เนื้อสัมฤทธิ์เดช คือสัมฤทธิ์ดำ หรือนวโลหะ เป็นทองสัมฤทธิ์ (เนื้อเก้า) มีสัดส่วนการผสมได้เกณฑ์ถูกต้องตามมูลสูตรมากที่สุด มีวรรณะจำปาแก่ หรือสีนากแก่ ผิวเนื้อเมื่อกลับคล้ำดำสนิทคล้ายนิลดำ เรียกกันว่า “สัมฤทธิ์เนื้อกลับ” โบราณถือ เป็นสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุด […]

Read more →
DSCF2387

ครบรอบ 5 ปีวันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม ครบรอบ 5 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน 1) บริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก” โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท 2) ถวายปัจจัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแจ้งลำหิน 2) มอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   ดร.จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ และดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ […]

Read more →
IMG_1149

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม   ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน 1) บริจาคสมทบทุนโครงการใจถึงใจ ไอซียู สู่โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท และบริจาคสมทบทุนพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี 2) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนชำนาญสามัคคี  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา […]

Read more →

“สมบัติผลัดกันชม”

 บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย         หน้า 406 กล่าวถึงการลงรักทองเก่า พระสมเด็จฯ มีจำนวนมากพอสมควรทีเดียวที่ได้รับการลงรักเก่าทองเก่า  หมายความว่า เป็นรักและทองที่ปิดและลงมาตั้งแต่เดิม หรือในสมัยใกล้เคียงการสร้าง        การลงรักเก่าทองเก่า สืบเนื่องมาจากคตินิยมโบราณ ในการลงรักปิดทองพระพุทธประติมากรรม โดยถือว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายของกรรมวิธีการสร้างพระ ตามอุดมคติที่ว่า พระพุทธฉวีมีวรรณะผุดผ่องดังทองชมพูนุท ********************************************************* “สมบัติผลัดกันชม” พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ลงรักปิดทอง  (ภาพประกอบ)        “รักเก่าน้ำเกลี้ยง”  เป็นรักเก่าดั้งเดิม ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ลงไว้ตั้งแต่สมัยการสร้าง การปรากฏตัวของรักเก่าชนิดนี้ จะต้องมีทองเก่าฉาบอยู่ข้างหน้าเสมอ เป็นการลงรักปิดทองที่เรียกว่า ” รักเก่า ทองเก่า “  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   ลงรักปิดทอง  (ภาพประกอบ)      “แผ่นทองคำเปลว“ ที่ติดองค์พระค่อนข้างจะบริสุทธิ์ แม้อายุกว่าร้อยปี สีทองคำยังเหลืองอร่าม ดูงดงามมาก ถึงแม้ว่าจะมีรอยเหี่ยวย่นและรอยปริแตก สีก็ยังสดใสสวยงามมาก แต่ถ้าส่วนผสมของทองคำเปลวไม่บริสุทธิ์ผสมด้วยตะกั่วเมื่อเวลาผ่านไปก็จะหมองคล้ำลงจนเกือบดำเห็นเป็นประกายสีทองคำเล็กน้อย  […]

Read more →
5

เปิดกรุ! สมเด็จวัดระฆัง ลงรักปิดทอง

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  ลงรักปิดทอง  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย”                 หน้า 406 กล่าวถึง  “แผ่นทองคำเปลว“ ที่ติดองค์พระค่อนข้างจะบริสุทธิ์ แม้อายุกว่าร้อยปี สีทองคำยังเหลืองอร่าม ดูงดงามมาก ถึงแม้ว่าจะมีรอยเหี่ยวย่นและรอยปริแตก สีก็ยังสดใสสวยงามมาก แต่ถ้าส่วนผสมของทองคำเปลวไม่บริสุทธิ์ผสมด้วยตะกั่วเมื่อเวลาผ่านไปก็จะหมองคล้ำลงจนเกือบดำเห็นเป็นประกายสีทองคำเล็กน้อยเท่านั้น                  หน้า 459 กล่าวถึง “การลงรักทองเก่า”  ซึ่งหมายถึงเป็นการปฎิบัติต่อพระในระยะแรกๆ เมื่อสร้างเสร็จ และเมื่อเนื้อรักบางๆ ที่ฉาบเนื้อพระได้ล่อนหลุดออกจากผิวเนื้อไปแล้ว ถ้าหากว่าเป็นประเภทเนื้อหนึกนุ่ม เนื้อก็จะดูดเอาวรรณะของรักซาบซึมลงไปใต้ผิวเนื้อด้วย ทำให้วรรณะของพระหม่นคล้ำจัดขึ้น และนอกจากนั้นเศษรักเก่าทองเก่ายังติดอยู่ตามซอก ทำให้วรรณะของพระเด่นงามขึ้นอีกเป็นอันมาก  ด้านหลังแบบหลังเรียบ   (แบบที่ 1) “ริ้วรอยธรรมชาติด้านหลัง”   มีลักษณะเป็นรูเล็กๆขนาดปลายเข็ม ปรากฏโดยทั่วไปตลอดด้านหลัง จัดว่าเป็นริ้วรอยธรรมชาติที่เกิดจากปฏิกริยาทางเคมีระหว่างปูนขาวกับน้ำในคุลีกรรมการสร้าง รอยปูไต่และ รอยหนอนด้นมีลักษณะเป็นรอยย้ำลงไปในเนื้อมีสัณฐานเขื่องกว่า เดินเกาะคู่เป็นแนวทางไป    ด้านหลังแบบหลังรอยสังขยา (แบบที่ […]

Read more →
IMG_2642

ครบรอบ 3 ปี “สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”

” มอบทุน 350 ทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม “ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน กีฬา ฯลฯ แก่ตัวแทนโรงเรียน  ในวาระครบรอบ 3 ปี ” สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน ” วันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้พิพากษาและผู้มอบทุนมา ณ โอกาสนี้ คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านณพนันท์  เพ็งมาก ท่านปุญชรัสมิ์  วราพงศ์พิศาล  ท่านพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ ท่านสมจิตร์  ปอพิมาย  ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ท่านวราเชน  ชูพงศ์ คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ท่านมณีรัตน์    พันธุ์โกศล  ท่านปรัชญา  อยู่ประเสริฐ   ท่านคมกริช  ภัทรพิทักษ์   ท่านสุชาดา  โมกยมรรคกุล คณะผู้พิพากษาศาลอุาญา ท่านคมกริช  วรรณไพบูลย์    (รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้) ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ (ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์) ท่านวินัย  […]

Read more →
พระสมเด็จองค์สุรพล

พระสมเด็จ องค์ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์

ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ ศาลอาญาฯ ผู้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรายทองคำ                 พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทอง ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ”แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จ จะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม   […]

Read more →

เปิดพินัยกรรมพระสมเด็จ

พระสมเด็จเนื้อทรายทอง  ( พิมพ์ใหญ่)        รูปภาพพระสมเด็จที่นำมาเป็นภาพประกอบนั้น ด้านหน้าขององค์พระจะมีเนื้อแร่ทองกระจายอยู่ทั่ว  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย”   พระสมเด็จเนื้อทรายทองคำ สมเด็จโต วัดระฆัง                    พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทอง ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ” แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  […]

Read more →
IMG_4883

“มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสยาม” พระสมเด็จเนื้อทรายทอง สมเด็จโต วัดระฆัง บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย”

จากหนังสือ “ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย” เขียนโดยตรียัมปวาย เมื่อปีพ.ศ 2495 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานของนักนิยมสะสมพระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี แห่งวัดระฆังฯ ได้กล่าวถึงส่วนผสมของเนื้อพระ ประกอบด้วยแร่ทรายทองซึ่งได้แก่ผงตะไบของแผ่นทองซึ่งลงอักขระเลขพระยันต์ 108 แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระจัดเป็นอิทธิวัสดุ ทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อพระ

Read more →
02-8533818 , 0908892520