บัญชีธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี
มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน
เลขที่บัญชี
982-9-99832-0
ประเภท
ออมทรัพย์
สาขา
บิ๊กซี สายไหม

02-8533818 , 0908892520