ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ

IMG_8284

มูลนิธินี้มีชื่อว่า   มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน   มีความหมายว่า แหล่งธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้

ย่อว่า ( พ.ธ.ส.) เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า DHARMA IS THE SOURCE OF ENLIGHTEMENT ( DSE ) เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเป็นรูป ดอกบัว ๗ กลีบ

02-8533818 , 0908892520