ปาฎิหารย์! “พระสมเด็จต้นแบบ”

มอบทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในวาระครบรอบ ๕ ปี สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน วันมาฆะบูชา เสาว์ที่่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์   ชื่อบัญชี มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี สายไหม เลขบัญชีเลขที่ 982-9-99832-0 ทำบุญ 999 บาท รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สีพิกุลแห้ง     “มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสยาม”  บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย” จากหนังสือ “พระสมเด็จฯ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย ในหน้า 466  ในข้อ 12. เนื้อพระสีพิกุลแห้ง ( เมจกวรรณะ – Burnt siena white ) เป็นวรรณะที่กระเดียดมาทางน้ำตาลคล้ำอ่อน เจือด้วยวรรณะมอนวล จะมีผิวแป้งโรยพิมพ์นวลเป็นฝ้าบางๆ จับอยู่ภายนอก  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ด้านหน้า (แบบ1 สีพิกุลแห้ง) พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง  (แบบ1 สีพิกุลแห้ง) ******************************************************************************* … Continue reading ปาฎิหารย์! “พระสมเด็จต้นแบบ”