IMG_1149

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

IMG_1107

1) บริจาคสมทบทุนโครงการใจถึงใจ ไอซียู สู่โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท และบริจาคสมทบทุนพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี
2) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่
  • โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท
  • โรงเรียนชำนาญสามัคคี  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท
  • โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

IMG_0619

 

    พลเอก นพดล โชติศิริ อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหารและที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน และดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ ร่วมพิธีงานครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
     บริจาคสมทบทุนโครงการใจถึงใจ ไอซียู สู่โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท โดยดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบ และบริจาคสมทบทุนพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี โดยท่านโสภณ มัธยันต์พล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค2 เป็นตัวแทนมอบ

 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โรงเรียนชำนาญสามัคคี  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์

 

กิจกรรมสันทนาการ จับรางวัลและแจกของขวัญแก่นักเรียน

 

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร

 

ประมวลถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520