พระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หน้า

พระสมเด็จวัดระฆัง องค์ผู้บัญชาการ

ดร. จวน   คงแก้ว

นายกพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง และ เรือนจำเกาะสมุย

ผู้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรายทองคำ

เปิดพินัยกรรมพระสมเด็จ

“มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสยาม”

 บันทึกตำนานโดย “ตรียัมปวาย”

                พระสมเด็จวัดระฆัง ผสมแร่ทองเนื้อเก้า  ( แร่ทองคำบางสะพาน ทองนพเก้า ) ซึ่งในตำราพระสมเด็จฯ เขียนโดยตรียัมปวาย  “ ตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย “  ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันของผู้ทำการศึกษาพระเครื่องของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯในปัจจุบัน ได้บันทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2495 กล่าวถึงส่วนผสมสำคัญของเนื้อพระสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ใช้เป็นส่วนผสมในปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯ หน้า 390 ว่า คือ ” ผงตะไบของแผ่นทอง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์และสูตรต่างๆ ด้วยพระยันต์ 108 ”แล้วนำมาผสมลงในเนื้อพระ จัดว่าเป็นอิทธิวัสดุ อีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีก และ ในหน้า 404  กล่าวถึงการใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อพระสมเด็จ จะปรากฏเกล็ดทรายทองทอประกายสะท้อนแสงวาบวับ บางองค์จะปรากฏเป็นเกล็ดสัณฐานเขื่อง ประมาณ 1 ใน 4 ของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม
            นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงวรรณะของพระสมเด็จฯ ในหน้า 466  ในข้อ 12. เนื้อพระสีพิกุลแห้ง      (เมจกวรรณะ – Burnt siena white ) เป็นวรรณะที่กระเดียดมาทางน้ำตาลคล้ำอ่อน เจือด้วยวรรณะมอนวล จะมีผิวแป้งโรยพิมพ์นวลเป็นฝ้าบางๆ จับอยู่ภายนอก
               ในหน้า 406 ข้อ 9 กล่าวถึงการลงรักทองเก่า พระสมเด็จฯ มีจำนวนมากพอสมควรทีเดียวที่ได้รับการลงรักเก่าทองเก่า หรือลงรักเก่าไม่ได้ปิดทอง หมายความว่า เป็นรักและทองที่ปิดและลงมาตั้งแต่เดิม หรือในสมัยใกล้เคียงการสร้าง
              ก. มูลกรณีการลงรักเก่าทองเก่า สืบเนื่องมาจากคตินิยมโบราณ ในการลงรักปิดทองพระพุทธประติมากรรม โดยถือว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายของกรรมวิธีการสร้างพระ ตามอุดมคติที่ว่า พระพุทธฉวีมีวรรณะผุดผ่องดังทองชมพูนุท
                  รักเก่าน้ำเกลี้ยง เป็นรักเก่าดั้งเดิม ซึ่งเข้าใจว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ลงไว้ตั้งแต่สมัยการสร้าง การปรากฏตัวของรักเก่าชนิดนี้ จะต้องมีทองฉาบอยู่ข้างหน้าเสมอ เนื้อรักมีสัณฐานเป็นแผ่นบางๆ ลักษณะแห้งเกราะหรือหลุดร่วนหมดยางเหนียวมีวรรณะดำแกมน้ำตาลไหม้  แต่เป็นวรรณะแห้งซีด ไม่สดใส เนื่องจากความเหนียวแน่นมีน้อยมาแต่เดิมและสัณฐานบาง รวมทั้งมีอายุเก่าแก่จึงอาจหลุดลุ่ยออกมาจากผิวเนื้อเป็นหย่อมๆ รักชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดการแตกลายงาอย่างจัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่เกิดกับประเภทเนื้อหนึกนุ่มด้วยแล้วเกือบจะไม่แตกลายงาเลย
                     และ ในหน้า 460 กล่าวถึงลักษณะของพระสมเด็จเก่าเก็บ คือ พระที่ไม่ได้ใช้ หรือผ่านการสัมผัสจับต้องน้อยที่สุด ผิวเนื้อและวรรณะของพระจะแห้งผาก ไม่สดใส
พระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หน้า        พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทรายทองคำ องค์ผู้บัญชาการเรือนจำ ดร. จวน คงแก้ว

13 (2016) (1)

IMG_5289

ดร. จวน คงแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ระนองและเกาะสมุย
004
ขอขอบคุณ ดร.จวน คงแก้ว ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ
พระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หน้าพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทรายทองคำ ลงรักน้ำเกลี้ยง ด้านหน้าจะมีแร่ทองคำกระจายทั่วองค์พระ
พระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หลังด้านหลังพระสมเด็จฯจะมีแร่ทองคำกระจายอยู่ทั่วองค์พระ
 นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงมูลสูตรลักษณะและจำแนกพิมพ์ทรงของพระสมเด็จฯ ” พิมพ์ทรงพระประธาน” ในหน้า 240 – 241 ในข้อ
                ข) พระศิระและวงพระพักตร์แบบผลมะตูม จัดเป็นแบบที่งดงามและเด่นชัดที่สุด องค์ที่คมชัดจริงๆจะปรากฏร่องรอยของพระเนตร
                และในหน้า 245 กล่าวถึงการจำแนก แบบพระอาสนะ แบบแซม ว่า ฐานทั้งสามมีความหนานูนมาก และเว้นช่องไฟระหว่างชั้นค่อนข้างแน่นทึบกว่าแบบอื่น ปรากฏเส้นขีดแซมบางๆ เป็นทิวขึ้นมา2 เส้น คือระหว่างพระเพลากับฐานชั้นบน เส้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นนิสีทนะ และระหว่างฐานชั้นบนกับฐานชั้นกลาง ทำหน้าที่เป็นบัวลูกแก้วอีกเส้นหนึ่ง

  อ้างอิง………หนังสือตำราพิจารณาพระสมเด็จฯ เล่มแรกของประเทศไทย


พระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หน้าพระสมเด็จ ฐานแซม ลงรักน้ำเกลี้ยง หลัง

เปิดพินัยกรรมพระสมเด็จ

                “ผู้สะสมพระสมเด็จจำนวนไม่น้อยเข้าใจ และ คิดว่า พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   พระสมเด็จที่มีส่วนผสมของทรายเงินทรายทองไม่มีอยู่จริง ซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ศึกษา และ อ่านตำราพิจารณาสมเด็จฯ   เล่มแรกของประเทศไทยที่เขียนโดยตรียัมปวาย ทั้งนี้ เมื่อหลายสิบปีก่อนมีปูชนียบุคลในวงการพระเครื่องท่านหนึ่งเคยครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่มีส่วนผสมของแร่ทองคำเนื้อเก้า (ทองคำเนื้อสุก) สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ได้มีการเขียนมูลค่าของพระสมเด็จองค์นี้ในพินัยกรรมว่า ห้ามขายในราคาต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท 
                “พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่มีแร่ทองคำเป็นส่วนผสมนี้เข้าใจว่ามีการจัดสร้างจำนวนน้อยมากๆ นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองทศวรรษแล้ว ถ้าจะเหลือคงเหลืออยู่ในความครอบครองของผู้สืบสกุลจากบรรดาเจ้านายชั้นสูงในสมัยก่อนเท่านั้น ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่า ปัจจุบันผู้ครอบครองพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่มักตั้งราคาสูงประมาณองค์ละ ๘๐ – ๑๕๐ ล้านบาท เลยทีเดียว “
                ข้อความข้างต้นจากหนังสือพิมพ์รายวันที่กล่าวถึงพระสมเด็จเนื้อทรายทองคำ และ มูลค่าราคาตลาดที่เจ้าของพระต้องการขายพระสมเด็จที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี วัดระฆัง เป็นผู้อธิษฐานจิต ที่อยู่ในความครอบครองของตนมูลค่า 8 หลักขึ้นไป
อ้างอิงจากเว็บไซด์หนังสือพิมพ์รายวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520